Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Welkom

Hartelijk welkom op de website ‘PsycholoogJannyvandeBeek’. In mijn praktijk in Soesterberg bied ik eerstelijns psychologische hulpverlening. Mensen van alle leeftijden zijn welkom. Door mijn achtergrond als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ben ik gericht op individuele- en systemische hulpverlening. Eerstelijns psychologische zorg kenmerkt zich door een doelgerichte, praktische en probleemgerichte benadering waarbij nadrukkelijk oog is voor de gezonde kanten van de cliënt.


In het gehele traject - van aanmelding, behandeling tot afronding - is uw hulpvraag het leidende uitgangspunt. We zullen intensief samenwerken waarbij het doel is dat u na een aantal gesprekken weer zelfstandig verder kunt. In mijn benadering staan betrokkenheid en professionaliteit centraal.

Wachttijd

De wachttijd voor intake bedraagt 4 weken. De wachttijd voor een eventueel daaruit voortvloeiende behandeling bedraagt op dit moment 2 weken. De wachttijd is voor alle diagnosegroepen gelijk. Wachttijd is geactualiseerd per 10 maart 2018

                 

BIG registratie 19037847825
Registerpsycholoog NIP
Lid NVGzP