Janny van de Beek
Gezondheidszorgpsycholoog/Orthopedagoog       0641117947  @ info@psycholoogjannyvandebeek.nl

Welkom

Hartelijk welkom op de website ‘PsycholoogJannyvandeBeek’. In mijn praktijk in Soesterberg bied ik eerstelijns psychologische hulpverlening. Mensen van alle leeftijden zijn welkom. Door mijn achtergrond als orthopedagoog en gezondheidszorgpsycholoog ben ik gericht op individuele- en systemische hulpverlening. Eerstelijns psychologische zorg kenmerkt zich door een doelgerichte, praktische en probleemgerichte benadering waarbij nadrukkelijk oog is voor de gezonde kanten van de cliënt.


In het gehele traject - van aanmelding, behandeling tot afronding - is uw hulpvraag het leidende uitgangspunt. We zullen intensief samenwerken waarbij het doel is dat u na een aantal gesprekken weer zelfstandig verder kunt. In mijn benadering staan betrokkenheid en professionaliteit centraal.

Wachttijd

De wachttijd voor intake met aansluitend behandeling bedraagt op dit moment ongeveer vier weken. Voor verzekerden van VGZ (of één van haar labels) heb ik op dit moment geen ruimte meer in mijn praktijk. Het budget dat VGZ mij dit jaar heeft toegekend is bereikt. Op www.psyzorgeemland.nl vindt u praktijken in de regio. U kunt zich ook tot uw zorgverzekeraar wenden voor zorgbemiddeling.
Informatie over de wachttijd is geactualiseerd op 14 oktober 2016.

Vakantie

In verband met vakantie wordt mijn praktijk tot 24 oktober waargenomen door:
Psycholoog Willem Geraedts (0356090889) www.psycholoogsoest.nl.